Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • W obecnym stanie prawnym obowiązkowi uzyskania koncesji podlega siedem rodzajów działalności gospodarczej, zezwoleniu ok. 40, obowiązkowi wpisu do rejestru działalności regulowanej 25 rodzajów działalności;

  • Ustawodawca nie działa w sposób spójny – trudno uznać działalność w zakresie prowadzenia kasyn gry za kluczową z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa albo tę w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt za niedającą możliwości uregulowania łagodniejszego niż wymóg zezwolenia;

  • Ostatnia znacząca liberalizacja w zakresie prawnoadministracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej odbyła się w 1999 r. Mimo wcześniejszych założeń, przewidywanych m.in. w uzasadnieniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., od tamtej pory nie doszło do znaczącej liberalizacji przepisów, a od mniej więcej dekady nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w tym zakresie.

Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Piotr Oliński, mlodszy analityk FOR
[email protected]