Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-12-22

Synteza:

  • Przewidując konieczność szybkiego i jak najskuteczniejszego reagowania władz na kryzysowe sytuacje, twórcy Konstytucji zdecydowali się na możliwość wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, swoistych planów awaryjnych dla państwa.

  • W celu reagowania na zdarzenie kryzysowe mechanizm stanów nadzwyczajnych pozwala na ograniczenie niektórych praw obywatelskich, a z drugiej strony stanowi prawny kaganiec dla władzy, aby stan ten nie był nadużywany.

  • Konstytucja jasno wskazuje, iż działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

  • Każdy z przewidzianych w Konstytucji stanów wyjątkowych może zostać wprowadzony dopiero w sytuacji, w której spełnione zostaną warunki określone w konstytucji i ustawach.

  • To właśnie ten fakt doprowadził do wprowadzenia quasi-stanu klęski żywiołowej w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz do nadużycia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią celem wprowadzenia ograniczeń praw i wolności konstytucyjnych.

Komunikat jest częścią cyklu #PatoPrawo.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]