Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zbieżność czasowa projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1389/IX kadencja)  z trwającym postępowaniem dotyczącym przedłużenia koncesji dla stacji TVN24 oraz manifestowany publicznie przez przedstawiciela wnioskodawców stosunek do niej każą przyjąć, że rzeczywistym celem projektu, ukrytym pod lakonicznym uzasadnieniem dotyczącym bezpieczeństwa państwa, jest przejęcie kontroli nad TVN24 i uzyskanie wpływu na treść audycji nadawanych w tej stacji. Taki cel stoi w rażącej sprzeczności z przytoczonymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

W państwie opartym na zasadzie pluralizmu mediów istotne jest bowiem, by debatę publiczną  kształtowało jak najwięcej różnych głosów. Wszelkie działania państwa zmierzające, bezpośrednio lub pośrednio, do monopolizacji tej debaty – w tym takie jak przewidziane w omawianym projekcie – utrudniają obywatelom dostęp do rzetelnej informacji, a w konsekwencji uniemożliwiają rzeczywistą kontrolę działalności rządzących sprawowaną w imieniu obywateli przez media.

Z tej przyczyny projekt ustawy narusza nie tylko unijną swobodę przepływu kapitału, zagwarantowaną w art. 63 ust. 1 TFUE, ale również zasadę pluralizmu mediów wynikającą z art. 11 ust. 2 Karty i art. 2 TUE.

 

Pełna treść stanowiska znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt dla mediów:

Klaudia Walas, kierownik działu komunikacji
[email protected]