Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • W oświadczeniach majątkowych Rafała Wojciechowskiego i Jarosława Wyrembaka, osób zajmujących stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, informacje o zatrudnieniu na uczelni są zamazane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
     
  • Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacje o wykładowcy akademickim mają charakter informacji publicznej przez sam fakt zatrudnienia na uczelni publicznej, również w przypadku pracy na uczelniach niepublicznych standardem jest ujawnianie pracodawcy w oświadczeniu majątkowym.
     
  • W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej Prezes TK odmówił udzielenia informacji o przesłankach stojących za utajeniem informacji o zatrudnieniu sędziów oraz udzielił niepełnej odpowiedzi na pytanie o wykazanie miejsc zatrudnienia sędziów, co równoznaczne jest z bezczynnością organu.
     
  • W związku z powyższym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skierowana została skarga na bezczynność Prezesa TK w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Piotr Oliński, Młodszy analityk FOR
[email protected]