Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • W słowackim projekcie krajowego planu odbudowy na reformę sądownictwa zamierza się przeznaczyć ponad 250 mln euro.
     
  • Słowacy planują m.in. zmianę struktury sądów, wprowadzenie specjalizacji sędziów czy wprowadzenie bezpieczników przy wyborze sędziów sądu konstytucyjnego – z czym wiąże się poprawa efektywności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz ograniczenie korupcji.
     
  • Dzięki środkom z funduszu odbudowy, rząd Słowacji wybuduje i wyremontuje siedziby sądów, przeprowadzi digitalizację akt i systemów zarządzania sądami oraz uruchomi narzędzia analityczne.
     
  • W porównaniu do propozycji słowackich polski rząd nie przedstawił w projekcie KPO żadnej inwestycji poprawiającej sprawność sądów; zamiast tego możemy spodziewać się kolejnych działań ograniczających ich niezależność.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]