Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • W Polsce 9% zatrudnionych w rolnictwie wytwarza ok. 2,5% PKB, przy czym wynik zaniżają gospodarstwa małorolne. Biorąc to pod uwagę, trudno znaleźć ekonomiczny sens utrzymywania takiego stanu rzeczy.  
     
  • Wprowadzona w 2016 roku ustawa ograniczająca obrót ziemią rolną – zgodnie z tym, przed czym ostrzegaliśmy – nie poprawiła kondycji polskiego rolnictwa. Nie przyniosła wzrostu inwestycji, który miała za sobą pociągnąć. Zamiast tego nastąpił ich spadek, który był największy w Unii Europejskiej.
     
  • Istniejące przepisy dają szerokie możliwości ingerowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w transakcje zawierane przez prywatne podmioty. KOWR może interweniować w sprzedaż nie tylko ziemi rolnej, lecz także spółek, które ziemię rolną posiadają. W efekcie zwiększa się zakres własności państwowej w polskiej gospodarce.
     
  • 17 marca Sejm głosami posłów PiS i Lewicy przyjął ustawę przedłużającą ograniczenia w obrocie ziemią rolną o kolejne 5 lat.

Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19 skłoniła rząd do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń często negatywnie wpływających na działalność gospodarczą.

Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]