Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Nie brakuje ludzi twierdzących, że Polska niewiele przeznacza na wydatki socjalne, do których zalicza się transfery pieniężne (przede wszystkim emerytury) oraz nieodpłatne usługi finansowane z podatków (szkolnictwo, ochrona zdrowia). Tymczasem w 2019 roku Polska przeznaczyła na wydatki socjalne 21,3% PKB – najwięcej wśród posocjalistycznych krajów OECD. Stało się to w następstwie rozszerzenia 500+ na wszystkie dzieci i wprowadzenia trzynastej emerytury. 
     
  • Nie brakuje krajów OECD przeznaczających na wydatki socjalne mniejszą część PKB niż Polska. Należą do nich Słowenia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Czechy, USA, Węgry, Kanada, Estonia, Słowacja, Islandia, Australia, Litwa, Łotwa, Izrael, Holandia, Szwajcaria, Irlandia, Korea Południowa.
     
  • Z krajów posocjalistycznych należących do OECD jedynie Czechy, Estonia i Litwa bardziej zwiększyły wydatki socjalne, jednak do poziomu niższego niż w Polsce. Natomiast Węgry, Słowenia, Słowacja obniżyły wydatki socjalne w relacji do PKB. 
     
  • W ostatnich dwudziestu latach Niemcy, Słowacja, Izrael, Szwecja, Australia, Węgry i Holandia zmniejszyły wydatki socjalne w relacji do PKB. 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Jan Kożuchowski, asystent Przewodniczącego Rady FOR, ekonomista
jan.kozuchowski@for.org.pl