Forum Obywatelskiego Rozwoju

Podczas konferencji „30 lat polskich przemian gospodarczych” 17 grudnia 2019 r. dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista i wcieprezes zarządu FOR, przedstawił prezentację pt. „Doganiając Zachód – następne 30 lat”.

Główne tezy zawarte w prezentacji

 1. W ciągu ostatnich 30 lat Polska po raz pierwszy od ponad wieku trwale zmniejszyła lukę rozwojową do wysoko rozwiniętych państw Zachodu.

   

 2. Dzięki szybkim i głębokim reformom z planu Balcerowicza gospodarka Polski jako pierwsza w regionie zaczęła rosnąć, osiągając w perspektywie 30 lat najlepszy wynik.

   

 3. Rynkowe reformy umożliwiły powstanie i rozwój prywatnych firm, które stały się motorem wzrostu polskiej gospodarki. Od 1989 roku sektor prywatny urósł prawie 7-krotnie i obecnie wytwarza prawie 80% polskiego PKB.

 4. Rozwój sektora prywatnego to wzrost efektywności: podobna liczba pracujących, zużywając mniej surowców wytwarza znacznie więcej niż 30 lat temu.

 5. Rosnąca wydajność pracy napędzała wzrost polskiej gospodarki, ale pozostaje ona  zróżnicowana między sektorami gospodarki. To zarówno szansa, jak i zagrożenie.

 6. Mały rozmiar firm i niskie inwestycje to odpowiedź wielu przedsiębiorców na złe otoczenie: częste i nieprzewidywalne zmiany prawa, opresyjną administrację i powolne sądy.

 7. Przedsiębiorstwa dodatkowo zniechęca do wzrostu wysokie opodatkowanie umów o pracę, najbardziej widoczne w przypadku słabiej zarabiających.

 8. W ciągu ostatnich 4 lat skomplikowanie, zmienność i opresyjność przepisów podatkowych wzrosła.

 9. Pogarszające się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej doprowadziły do spadku inwestycji prywatnych pomimo dobrej koniunktury w UE.

 10. OECD i Komisja Europejska prognozują, że przy niezmienionej polityce gospodarczej Polska nie dogoni najwyżej rozwiniętych państw, pozostając jednym z najbiedniejszych państw UE.


Cała prezentacja w formacie PDF w plikach do pobrania poniżej.