Forum Obywatelskiego Rozwoju

2019-05-31

38 milionów ważnych małych planów

Z okazji 30-lecia Wolności i transformacji gospodarczej Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało specjalną stronę cud.for.org.pl, prezentującą wykres poziomu życia Polaków od 1918 roku oraz mapę poziomu życia, wolności gospodarczej i liberalnej demokracji w Polsce i Europie od 1989 roku. 

– Poziom życia Polaków w stosunku do USA, globalnego lidera gospodarczego, przekracza dzisiaj 50%. W przededniu I wojny światowej w 1913 roku, na koniec II RP w 1938 roku i na koniec PRL w 1988 roku, nasz poziomu życia oscylował wokół zaledwie 20% ówczesnych Amerykanów. 

– Po załamaniu socjalistycznej industrializacji w połowie lat 70-tych, należeliśmy w 1989 r. do najbiedniejszych narodów Europie. Jednak po upadku socjalizmu jako pierwsi rozpoczęliśmy szeroko zakrojone reformy, które umożliwiły rozwój poprzez mechanizm rynkowy. Przystąpienie do Unii Europejskiej otworzyło wspólny rynek na polskie firmy, ostatecznie integrując je z europejską gospodarką. Dalszy sukces zależy od reform ograniczających szkodliwy wpływ polityki na gospodarkę, w tym rządów prawa, które odróżniają rozwinięte gospodarki Zachodu od reszty świata.

– Po otwarciu europejskich rynków pracy Polacy wyjeżdżali przede wszystkim do północnych państw członkowskich UE, które poza wysokimi płacami charakteryzują się m.in. szerokim zakresem wolności gospodarczej, elastycznymi rynkami pracy i konkurencyjnymi rynkami produktów. Pytanie stojące dzisiaj przed Polską to: czy będziemy kontynuować doganianie najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, realizując model kapitalizmu kojarzony z północnymi państwami członkowskimi UE, czy utkniemy na poziomie biedniejszych i mniej konkurencyjnych południowych państw członkowskich.

– Transformacja ustrojowa to nie tylko imponujący wzrost gospodarczy. Zorientowanie Polski na Zachód to także zwiększenie stopnia ochrony praw człowieka i pozostałych wartości składających się na liberalną demokrację. Nic jednak nie jest dane raz na zawsze. Ostatnie 3 lata to niespotykany wcześniej spadek standardów, mający swoje główne źródło w uzależnianiu sądownictwa od polityków i zmniejszeniu jakości tworzonego prawa.

Cały komunikat znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista
[email protected]

Patryk Wachowiec, analityk prawny
[email protected]