Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło Ocenę wpływu ograniczenia handlu w niedziele. Resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego zakazu, sugerując jedynie modyfikację przepisów „w kierunku dalszego wzmocnienia małych, polskich sklepów”.
     
  • Niemal każdy z elementów raportu należy ocenić jednoznacznie krytycznie, gdyż nie spełnia on standardów rzetelnej oceny skutków ustawy. Opracowanie nie wskazuje bowiem wiarygodnych związków przyczynowo-skutkowych między zakazem a zmianami w handlu i innych branżach. Operuje ponadto na niepełnych danych, które ministerstwo z pewnością mogło pozyskać.
     
  • Raport abstrahuje od najpoważniejszych zarzutów wobec zakazu handlu w niedziele: naruszenia wolności gospodarczej, negatywnego wpływu na wolność wyboru konsumentów i fatalnej jakości przepisów.
     
  • Trudno nie odnieść wrażenia, że działania organów państwa, mających w swoim portfolio przedsiębiorczość – w tym również Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – nie idą w parze z deklaracjami o poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Pełna treść komunikatu do pobrania poniżej


Kontakt do autorów:

Patryk Wachowiec, analityk prawny
[email protected]

Marcin Zieliński, ekonomista
[email protected]