Forum Obywatelskiego Rozwoju

W poniedziałek, 6 października 2018 r., Jakub Przeździecki – koordynator projektów FOR – odwiedził Szkołę Podstawową nr 2 w Olsztynie, a 11 października I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.

W obydwu szkołach przeprowadzone zostały warsztaty z dziedziny ekonomii.

Lekcje ekonomiczne to projekt prowadzony przez FOR w całej Polsce już od wielu lat. Doświadczony zespół edukatorów regularnie spotyka się z młodzieżą, by w prosty i przystępny sposób przekazać wiedzę ekonomiczną. Nasi edukatorzy znają i rozumieją trudności nauczania ekonomii, dlatego w nieszablonowy sposób podchodzą do każdego tematu lekcji, co pozwala nawiązać im dobry kontakt z młodzieżą. Podczas zajęć wykorzystują nie tylko komiksy ekonomiczne, ale również wiele innowacyjnych metod nauczania m.in. krótkie animacje oraz gry symulacyjne.

Zajęcia mają na celu pokazanie uczniom, że ekonomia jest ciekawą nauką i warto się jej uczyć, gdyż wszyscy jesteśmy częścią mechanizmów gospodarki rynkowej. Spotkania skupiają się na praktycznych aspektach wykorzystania wiedzy oraz przykładach z otaczającego nas świata. Lekcje dotyczą przede wszystkim podstawowych zagadnień ekonomicznych, z którymi uczniowie mogą spotkać się na co dzień oraz zagadnień szeroko rozumianych finansów, w tym finansów państwa oraz prywatnych. Poprzez spotkania uczniowie mogą poznać często zawiłe zagadnienia i lepiej zrozumieć otaczający ich świat.


Jakub Przeździecki zachęcił również uczniów do udziału w tegorocznej, X edycji konkursu na komiks ekonomiczny.

To już dziesiąty raz, kiedy Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja Santander Banku Polska wraz z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zapraszają twórców komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Patronami medialnymi X edycji konkursu na komiks ekonomiczny są: Rzeczpospolita, Parkiet, Perspektywy, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, Aleja Komiksu, Jan Hardy, Radio Kampus, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości i Instytut Misesa.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 10 listopada br.:

  • Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej
  • PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!
  • W kierunku Zachodu – droga Polski do NATO i Unii Europejskiej
  • Rozwój bankowości po 1989r.
  • Korzyści z transformacji – poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989 r.

Celem konkursu jest przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano podkładkę merytoryczną. Prace można przygotować grupowo.