Forum Obywatelskiego Rozwoju

2018-03-08

Synteza:

 • Ministerstwo Pracy w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy wydało „interpretację” przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele.
   
 • Interpretacja resortu pracy jest w wielu miejscach niezgodna z brzmieniem ustawy
  i może narażać obywateli na odpowiedzialność karną za jej stosowanie.

   
 • Władza wykonawcza nie może wyręczać ustawodawcy w ustalaniu tego, co jest zabronione lub dozwolone oraz władzy sądowniczej w stosowaniu prawa.
   
 • W przeciwieństwie od interpretacji podatkowych, resort pracy nie ma żadnej kompetencji do wydawania wiążącej wykładni przepisów prawa pracy .

Z początkiem marca weszła w życie ustawa o zakazie handlu w niedziele. Fundacja FOR w swoich publikacjach wielokrotnie wskazywała, że wprowadzenie ograniczeń w handlu szkodzi nie tylko pracodawcom, ale również pracownikom i konsumentom.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny
[email protected]


Publikacja w mediach >>