Forum Obywatelskiego Rozwoju

2018-03-06

Forum Obywatelskiego Rozwoju otrzymało dziś z Kancelarii Sejmu decyzję odmowną dotyczącą udostępnienia imion i nazwisk sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. O dostęp do tych informacji wnioskował wiceprezes zarządu FOR, Marek Tatała oraz analityk prawny FOR, Patryk Wachowiec. Pod odmową podpisała się szefowa Kancelarii Sejmu, Agnieszka Kaczmarska.

Nieudostępnienie informacji o tym, kto stoi za kandydatami do nowej Rady to jeszcze jeden powód do tego, by zakładać, że KRS – po Trybunale Konstytucyjnym – stanie się następnym organem władzy sądowniczej podporządkowanym politykom. Potwierdzają to m.in. życiorysy kandydatów do Rady i ‍powiązania osób zaangażowanych w proces wyboru z Ministrem Sprawiedliwości. A to otwiera nowy etap naruszania zasad państwa prawa przez rządzącą większość.

Odpowiedzi odmowne wysłane przez Kancelarię Sejmu do Marka Tatały i Patryka Wachowca do pobrania na dole strony.

Historia wniosku o dostęp do nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS

Jak pisaliśmy w Komunikacie 2/2018, tylko dwa urzędy w Polsce – Kancelaria Sejmu i Ministerstwo Sprawiedliwości – wiedzą, kto zgłosił kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, oraz że zgłoszenia te są prawidłowe. 

Przez prawie pięć tygodni Kancelaria Sejmu nie udostępniała list z podpisami poparcia dla sędziów ubiegających się o członkostwo w Radzie. Sejmowi urzędnicy najpierw przedłużyli do 26 marca br. termin na odpowiedź na nasze wnioski o przesłanie list poparcia, a 27 lutego br. skierowali do Marka Tatały i Patryka Wachowca decyzje odmowne wraz z uzasadnieniem, które autorzy wniosków otrzymali w dniu dzisiejszym.

W związku z decyzją szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej sprawa nieudostępnienia nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS trafi do sądu administracyjnego. Skargi na decyzje sporządzimy niebawem.

Zobacz interaktywną mapę, pokazującą powiązania między ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobro i kandydatami do nowej KRS.