Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-11-16

Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w 2017 roku nie tylko Polsce, ale wszystkim państwom członkowskim UE poza trzema (Luksemburgu, Grecji i W. Brytanii). W 14 krajach UE podniesienie prognozy wzrostu było wyższe niż w Polsce. KE najbardziej podniosła prognozę wzrostu PKB dla Estonii, trzykrotnie bardziej niż Polsce.

Komentarze Ministerstwa Finansów do podniesienia prognozy wzrostu PKB Polski za 2017 rok przez Komisję Europejską trzeba widzieć w szerszym kontekście poprawy koniunktury w Europie. KE podniosła prognozy wzrostu w 25 krajach UE, czyli wszystkich państwach członkowskich poza trzema (Luksemburgiem, Grecją i W. Brytanią). Jednocześnie, aż w 14 państwach członkowskich prognozy wzrostu PKB zostały podniesione bardziej niż w Polsce. Ten silny popyt w UE przekłada się na silny wzrost polskiego eksportu i PKB, ponieważ nasz przemysł jest częścią zachodnioeuropejskich łańcuchów dostaw. Ważnym czynnikiem wzrostu w Polsce jest również imigracja zarobkowa z Ukrainy. NBP pokazuje, że przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników z Ukrainy przede wszystkim w celu ograniczenia braku rąk do pracy, a nie minimalizacji kosztów pracy.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.
Read also English version.


Kontakt z autorem:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista
e-mail: [email protected]