Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zbiór najważniejszych tekstów Leszka Balcerowicza z prasy polskiej i zagranicznej. Również tych z szuflady, nigdy nie publikowanych. Teksty rozproszone, zebrane teraz w jeden tom, stały się znakomitym obrazem Polski i świata z ostatnich lat. Autor nadaje takim pojęciom jak demokracja, kapitalizm, państwo socjalne właściwy sens, walcząc z ich zakłamywaniem.

Data premiery: 2017-09-13
Wydawnictwo: Czerwone i Czarne
Liczba stron: 413

Książka dostępna jest także w formie e-booka.


Drodzy Czytelnicy!

Oddaję w Wasze ręce wybór swoich esejów, artykułów, wystąpień z okresu 1989-2016. Obejmuje on kilka tekstów dotąd niepublikowanych. Inne pojawiły się w rozmaitych miejscach. Cały zestaw ukazuje się w zwartej i uporządkowanej formie po raz pierwszy. W procesie selekcji starałem się zminimalizować powtórzenia, pominąłem też teksty o charakterze zbyt technicznym. To, co pozostało, dotyczy jednak wszystkich zasadniczych problemów, którymi się zajmowałem jako analityk i publicysta oraz jako uczestnik życia publicznego w Polsce w okresie ustrojowej transformacji.

Leszek Balcerowicz, fragment wstępu do książki „Wolność, rozwój, demokracja”


Kalendarium spotkań z Leszkiem Balcerowiczem

W mediach o książce:


Sam autor podzielił teksty tematycznie:

  • Język polityki i mediów oraz działanie samych mediów. Analizy przykładów i mechanizmów tego zjawiska.
  • Ekonomiczne nonsensy — tezy być może jasne, ale błędne z logicznego lub empirycznego punktu widzenia.
  • Ustroje: ich zróżnicowanie, skutki tych różnic dla warunków życia ludzi i zmiany ustrojów.
  • Zmiany po socjalizmie w ujęciu porównawczym.
  • Zmiany w Polsce po 1989 r., w tym zestawienie polityka a gospodarka.
  • Demokracja, państwo prawa, rodzaje praw.
  • Kryzysy (załamania gospodarki) w różnych ustrojach.
  • Nierówności.
  • Państwo socjalne.
  • Pobudzanie gospodarki, keynesizm.

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania autorskiego.

Spis Treści:

Wstęp
1. Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci (Wystąpienie w Sejmie z 17 grudnia 1989 r.) (18)
2. Między błędnym kołem a kołem sukcesu (1992 r.) (35)
3. Najpierw demokracja, potem kapitalizm (1993 r.) (40)
4. Fundamenty i nonsensy (1993 r.) (48)
5. Krótka lekcja historii (1995 r.) (68)
6. Czym jest dla mnie polityka (1995 r.) (85)
7. Trochę o nierównościach (1995 r.) (94)
8. Przeciw apolityczności i polityce nienawiści (przełom lat 1996 i 1997) (104)
9. Podatki na kryzys (1998 r.) (112)
10. Świat posocjalistyczny u progu III tysiąclecia (przełom lat 1999 i 2000) (120)
11. Gwałt na języku (1999 r.) (132)
12. Widzialne i niewidzialne marnotrawstwo (1999 r.)(156)
13. Śladami Schopenhauera (2000 r.) (162)
14. Mowa ojczysta (2001 r.) (166)( 9 )
15. Rozumu i odwagi (2002 r.) (169)
16. Silnik i demokracja (2003 r.) (173)
17. Ekonomia termiczna (2003 r.) (177)
18. Niewolnicy Keynesa (2003 r.) (181)
19. O szczęściu (2003 r.) (187)
20. Hayek i Thatcher (2003 r.) (191)
21. Ochrona przed krótkowzrocznością (2004 r.) (196)
22. W drodze do kapitalizmu (2004 r.) (201)
23. Świat pełen asymetrii (2005 r.) (206)
24. Gest Kozakiewicza (2005 r.) (210)
25. Ekonomia i etyka państwa socjalnego (2006 r.) (219)
26. Praworządność i pieniądz (2007 r.) (234)
27. Instytucje, głupcze! (2008 r.) (243)
28. Uwagi o autorytecie (2008 r.) (254)
29. Ustroje a sfery życia (2009 r.) (267)
30. O zróżnicowaniu i dynamice ustrojów (2009 r.) (278)
31. Kryzys finansowy czy kryzys myślenia (2010 r.) (306)
32. Uważajcie na obietnice, (nie)święci Mikołajowie (2011 r.) (317)
33. Jak ograniczyć nepotyzm, a nie bić piany na ten temat (2012 r.) (335)
34. Potrzebujemy strażników wolności (2013 r.) (340)
35. O zapobieganiu kryzysom w strefie euro (2013 r.) (349)
36. Wolność gospodarcza: fundamentalnie ważna i najczęściej atakowana (2013 r.) (365)
37. Konstytucyjny nihilizm (2013 r.) (387)
38. Obywatel Chodorkowski (2014 r.) (393)
39. Więcej praw – mniej wolności – mniej dobrobytu (2016 r.) (400)
40. Dobre i złe transformacje (2016 r.) (408)