Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-05-08

Synteza

 • W najbliższych tygodniach może dokonać się kolejny, po Trybunale Konstytucyjnym, zabieg zmiany modelu funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądownictwa, za pomocą ustawy zwykłej.
   
 • W dniu 7 kwietnia 2017 r., głosami posłów klubu PiS oraz koła Wolni i Solidarni, Sejm nie odrzucił w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy zmieniającego ustrój Krajowej Rady Sądownictwa1 i skierował go do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która będzie obradować 9 maja 2017 r.
   
 • Propozycja obejmuje m.in. wybór sędziowskiej części składu KRS przez Sejm, zerwanie z modelem jednolitego organu i organizację prac Rady w ramach dwóch zgromadzeń, a także wygaszenie kadencji zasiadających w niej sędziów z mocy ustawy.
   
 • Zawarte w uzasadnieniu projektu odwołania do regulacji zbliżonych do planowanych, które obowiązują w innych państwach Europy, nie znajdują poparcia w faktach.
   
 • Zakładane zmiany są sprzeczne z dorobkiem Rady Europy oraz zagrażają wyrażonemu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawu dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu.
   
 • Projekt ten – w połączeniu z zapowiedziami dotyczącymi reformy ustroju sądów powszechnych – każe uznać za realny scenariusz radykalnego ograniczenia odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dalej idącą erozję konstytucyjnej zasady trójpodziału władz.
   
 • Skutkiem uchwalenia ustawy w proponowanym brzmieniu będzie zwiększenie wpływu rządzących polityków na sędziów, a więc stan nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw państwa prawa.

Treść całej analizy dostępna w załączniku.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec
analityk prawny FOR, prezes Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju
e-mail: [email protected]


W mediach: