Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-04-28

Od 2011 roku, kiedy FOR po raz pierwszy przygotował Rachunek od Państwa, nominalne wydatki publiczne na 1 mieszkańca Polski wzrosły z 18 018 zł do 20 214 zł. Z tego ponad 820 zł to efekt wzrostu cen, a prawie 1 380 zł to realny wzrost wydatków państwa.

Udział wydatków państwa w PKB spada w Polsce powoli, chociaż stabilnie, od 2010 roku. Wtedy wydatki publiczne osiągnęły szczyt ze względu na kryzys w gospodarce światowej, który zmusił ówczesny rząd do redukcji wydatków. W 2016 roku udział wydatków w PKB również spadł, ale na skutek zahamowania inwestycji publicznych.

Emerytury i renty (31%, 6 345 zł na 1 mieszkańca), edukacja (12%, 2 365 zł na 1 mieszkańca) oraz służba zdrowia (11%, 2 207 zł na 1 mieszkańca) to największe kategorie wydatków państwa i łącznie odpowiadają za ponad połowę wydatków.

W latach 2011-2016 miał miejsce niepokojąco szybki wzrost wydatków na pomoc społeczną. Nominalnie wzrosły o 71%, czyli znacznie szybciej od ogółu wydatków państwa (12%). Większość (65%) przyrostu wydatków na pomoc społeczną wynikała z wejścia w życie programu Rodzina 500+ na 9 miesięcy 2016 roku. W 2017 roku oczekujemy dalszego wzrostu ze względu na pełne 12 miesięcy obowiązywania programu.

Koszty obsługi długu publicznego spadły od 2013 roku zgodnie z trendem w Unii Europejskiej wraz z poprawą koniunktury światowej. Stopa oprocentowania polskiego długu publicznego pozostaje jednak na jednym z najwyższych poziomów w UE.

Stopa procentowa jaką płaci państwo polskie za zadłużanie jest ciągle relatywnie wysoka biorąc pod uwagę poziom zadłużenia publicznego. To oznacza, że inwestorzy postrzegają nas ciągle jako mniej wiarygodnych instytucjonalnie od Europy Zachodniej.

*Współpraca w aktualizacji metodologii Tomasz Dróżdż

Treść całej analizy w załączniku.

Zachęcamy również do zapoznania się z Rachunkiem od Państwa za 2016 rok. Sprawdź, jak są wydawane Twoje podatki!


KONTAKT DO AUTORÓW

Aleksander Łaszek
Główny ekonomista
e-mail: [email protected]

Rafał Trzeciakowski
Ekonomista FOR
e-mail: [email protected]

Jan Toczyński
Ekonomista FOR
e-mail: [email protected]


W mediach: