Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rosnące wpływy polityków w sektorze bankowym oznaczają, że banki udzielając kredytów zamiast patrzeć na rachunek ekonomiczny, zaczynają kierować się kryteriami politycznymi. W efekcie kredyt częściej zaczyna trafiać do politycznie powiązanych firm i gospodarstw domowych, zamiast do tych, które najlepiej się rozwijają i mają największe szanse na jego spłatę. Oznacza to mniej efektywne inwestycje i większe ryzyko kosztownego dla podatnika kryzysu bankowego.

Negatywne skutki upolitycznienia sektora bankowego są udokumentowane w wielu krajach – zarówno rozwijających się – Brazylia czy Pakistan, jak i wysoko rozwiniętych jak Niemcy czy strefa euro. To kontrolowane przez lokalnych polityków Cajas w Hiszpanii były epicentrum kryzysu bankowego w tym kraju. Podobnie w Niemczech – w kryzysie szczególnie ucierpiały kontrolowane przez polityków Landesbanki.

Przejęcie przez rząd kontroli nad kolejnym bankiem zmniejszy natężenie konkurencji, na czym stracą konsumenci. Rząd kontrolując Pekao SA, PKO BP, Alior Bank i  BGK będzie jednocześnie największym graczem na rynku, kontrolując prawie 40% aktywów sektora bankowego oraz sędzią we własnej sprawie, pośrednio kontrolując KNF i UOKiK. Jeżeli państwo jest największym graczem na rynku, trudno jest mu pełnić jednocześnie rolę bezstronnego arbitra i obrońcy konsumenta.

Polski sektor bankowy nie jest przerośnięty i jego dalszy rozwój sprzyja wzrostowi gospodarczemu Polski. Dogonienie poziomu życia Europy Zachodniej wymaga przede wszystkim wzrostu produktywności polskiej gospodarki. Dobrze rozwinięty sektor bankowy sprzyja ,do pewnego momentu, szybszemu wzrostowi gospodarczemu. W świetle dostępnych badań empirycznych dalszy wzrost sektora bankowego będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu, dlatego rząd nie powinien sztucznie ograniczać ich wzrostu podatkami (podatek bankowy), bądź przejmować prywatnych podmiotów.


Autorzy: Aleksander Łaszek, Andrzej Rzońca, Rafał Trzeciakowski, Wojciech Zając

Kontakt dla mediów: 

Natalia Wykrota
e-mail: [email protected]


W mediach:

Dziennik Gazeta Prawna, Państwo zagra pierwsze skrzypce na rynku bankowym, 12.12.2016.