Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zmiany w ustawach podatkowych należy oceniać przez pryzmat ich wpływu na:

  • zgodność z Konstytucją,
  • stabilność finansów publicznych,
  • wpływ na wzrost gospodarczy.

Podniesienie kwoty wolnej dla osób o najniższych dochodach jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zapewnia zgodność przepisów ustawy podatkowej z Konstytucją, relatywnie małym kosztem fiskalnym.

Proponowane zmiany nie rozwiązują jednak żadnych strukturalnych problemów systemu podatkowego:

  • nadmiernego opodatkowania osób o niskich kwalifikacjach (kwota wolna dla osób zarabiających płacę minimalną nie ulega zmianom),
  • nadmiernego i niepotrzebnego skomplikowania systemu podatkowego.

Negatywnie należy ocenić sposób wprowadzania zmian w kwocie wolnej. Choć jest to projekt rządowy, to formalnie zgłoszono go jako poprawkę Senatu. Takie podejście pozwala na ominięcie konsultacji i formalnej Oceny Skutków Regulacji. Obecny rząd nagminnie obchodzi własne procedury dotyczące tworzenia prawa, prawie połowę projektów zgłaszając ścieżką poselską, co pogłębia problem nieprzewidywalności zmian prawnych w Polsce oraz złej jakości przepisów.

Niezależnie od głębszej reformy systemu podatkowego prostsze zabiegi takie jak:

  • pełne odliczenie składki NFZ od PIT (odejście od fikcyjnego podziału na 7.75% odliczane od PIT i 1.25% nieodliczane w połączeniu ze zmianą stawek PIT),
  • istotne podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu – najlepiej tak, by osoby zarabiające pensję minimalną przestały płacić PIT,
  • jednakowe oskładkowanie i opodatkowanie umów zlecenie i umów o pracę mogą istotnie uprościć system podatkowy i przyczynić się do szybszego wzrostu gospodarczego Polski.

Treść całego komunikatu dostępna jest w załączniku.

Kontakt do autora:

Aleksander Łaszek, główny ekonomista
[email protected]