Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

W 2014 r. w Polsce zebrano najwięcej jabłek w Europie – 3,2 mln ton. Ten świetny wynik nie przekłada się jednak na wielkość produkcji cydru (jabłecznika), napoju alkoholowego wytwarzanego z jabłek. Skala produkcji i konsumpcji cydru jest znacznie mniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej czy w państwach bałtyckich – zwłaszcza w porównaniu do liczby ludności i zbiorów jabłek.

Przed 2013 r. w Polsce w ogóle nie produkowano cydru na skalę przemysłową, m.in. ze względu na wysokie obciążenia podatkowe. Dopiero po obniżeniu akcyzy produkcja cydru zaczęła rosnąć z 2 mln litrów w 2013 r. do 12 mln litrów w 2015 r.

Chociaż w 2016 r. produkcja cydru ma wzrosnąć do 15 mln litrów, to jednak wynik ten nadal będzie odbiegać od wielkości produkcji europejskich liderów, a potencjał polskich sadów pozostanie niewykorzystany. Przyczyną tego stanu rzeczy są głównie niedostosowanie odmian uprawianych jabłek do wymagań produkcji cydru i regulacje prawne, które ograniczają opłacalność produkcji cydru w Polsce.

Do regulacji prawnych szkodzących produkcji cydru należą m.in. skomplikowane procedury rejestracyjne dla sadowników chcących wytwarzać większe ilości cydru z własnych jabłek, zbyt mały limit produkcji i zbyt duże obciążenia biurokratyczno-kontrolne dla produkcji cydru na uproszczonych zasadach, konieczność uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców, wysoka akcyza, obowiązek umieszczenia banderoli na butelce czy zakaz reklamy. W wielu z tych obszarów producenci cydru są traktowani przez ustawodawcę znacznie gorzej niż producenci wina i piwa, mimo że napoje te zawierają podobną ilość alkoholu, co zaburza konkurencję między nimi uprzywilejowuje produkcję piwa i wina.

Uproszczenie zasad produkcji cydru byłoby korzystne dla producentów, sadowników i regionów przodujących w zbiorach jabłek, a także dla konsumentów.

 

Więcej w pliku do pobrania.

* dziękujemy za uwagi do tekstu Tomaszowi Porowskiemu (Stowarzyszenie Polskie Cydry Autorskie)

 

Kontakt do autorów:

Karolina Wąsowska
Młodszy analityk, prawnik
e-mail: [email protected]

Daniel Góra
stażysta, dział analiz

Marek Tatała
Wiceprezes Zarządu FOR, ekonomista
e-mail:[email protected]