Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

 • 29 stycznia 2016 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo o prokuraturze (druki sejmowe nr 162i nr 162-A oraz nr 197 i nr 197-A). Natomiast 30 stycznia, Senat podjął uchwałę, na mocy której przyjął tę ustawę bez poprawek. Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał tę ustawę w dniu 12 lutego 2016 r. Wejdzie ona w życie 4 marca 2016 r.
   
 • Głównym elementem przyjętej zmiany jest ponowne połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, co w toku ubiegłorocznej kampanii wyborczej było już zapowiadane przez przedstawicieli obecnego rządu. Lepszym rozwiązaniem byłoby jednak zachowanie niezależnej pozycji prokuratury, z Prokuratorem Generalnym na czele, przy jednoczesnym wyposażeniu Prokuratora Generalnego w więcej uprawnień i narzędzi pozwalających mu na efektywne zarządzanie prokuraturą.
   
 • Przyjęta ustawa zawiera także szereg innych rozwiązań, które nie usprawnią jednak działania prokuratury jako instytucji mającej stać na straży praworządności i wykonywać zadania w zakresie ścigania przestępstw. Zamiast tego, zmiany ustawowe przyczynią się do ograniczenia niezależności prokuratury jako instytucji i prokuratorów jako jej funkcjonariuszy.
   
 • Niektóre spośród regulacji zawartych w ustawie mogą również negatywnie wpłynąć na zakres gwarancji przysługujących uczestnikom postępowań prowadzonych przez prokuraturę.
   
 • Wybór poselskiej, a nie rządowej ścieżki dla projektu ustawy, skutkował znaczącym ograniczeniem możliwości podjęcia merytorycznej i rzeczowej debaty publicznej nad kształtem ostatecznie przyjętych zmian. Czytaj dalej >>

 

Autor:

Michał Magdziak, Prawnik, Koordynator Ulepszprawo.pl, e-mail: [email protected]