Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza


• Badania empiryczne wskazują na pozytywny wpływ sektora bankowego na wzrost gospodarczy, przede wszystkim dzięki lepszemu doborowi i monitorowaniu projektów inwestycyjnych przez banki. Sektor bankowy w Polsce jest relatywnie mały w relacji do PKB na tle państw UE i korzyści z jego dalszego rozwoju przeważają nad potencjalnym ryzykiem      z tym związanym.

• Sektor bankowy w Polsce nie wymagał w trakcie globalnego kryzysu finansowego kosztownego wsparcia ze strony podatników, jak miało to miejsce w wielu państwach UE. Ponadto, w przeciwieństwie do większości państw UE, polskie banki nie są niebezpiecznie duże, dlatego nie wskazane jest ograniczanie ich wzrostu.

• Dodatkowy podatek nałożony w Polsce, nie tylko nie ma dobrego uzasadnienia, ale jego stawka jest najwyższa w Unii Europejskiej. Jedynym celem podatku bankowego jest finansowanie populistycznych obietnic wyborczych obecnego rządu.

• Dodatkowe opodatkowanie banków będzie negatywnie wpływało na wzrost gospodarczy w Polsce. Poza wzrostem kosztów kredytu przyczyni się ono także do ograniczenia rozwoju sektora bankowego, zmniejszając tym samym jego pozytywny wpływ na wybór najlepszych projektów inwestycyjnych w kraju. Ponadto sektorowy charakter podatku tworzy niebezpieczny precedens, zwiększając ryzyko inwestycyjne w Polsce.

Autorzy:

Aleksander Łaszek
Wiceprezes, Główny Ekonomista FOR

Rafał Trzeciakowski
Ekonomista FOR