Forum Obywatelskiego Rozwoju

Przedstawiony przez Ministra Finansów projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma na celu drastyczne ograniczenie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych z wykorzystaniem istniejących instrumentów prawnych. Takie rozwiązanie narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa. Ponadto przedstawiony projekt zawiera szereg niejasnych pojęć i dopuszcza uznaniowość ze strony organów podatkowych. W konsekwencji proponowana nowelizacja może być uznana za niezgodną z Konstytucją.

Kontakt do autora:
Grzegorz Keler
e-mail: [email protected]