Forum Obywatelskiego Rozwoju

To wspólny unijny rynek jest największym motorem wzrostu gospodarki europejskiej. Dalsza praca nad usuwaniem barier w funkcjonowaniu wspólnego rynku może pomóc wyciągnąć europejską gospodarkę ze stagnacji. Elżbieta Bieńkowska, która w latach 2014-2019 będzie komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego, powinna mieć na uwadze, że w kwestii wspólnego rynku jest jeszcze wiele do zrobienia. Świadczy o tym m.in. niedoskonała realizacja Aktu o Jednolitym Rynku.

Kontakt do eksperta:

Anna Patrycja Czepiel
e-mail: [email protected]

W mediach:

1. polskieradio.pl: Co Elżbieta Bieńkowska powinna zmienić jako unijny komisarz, 19.09.2014.