Forum Obywatelskiego Rozwoju

Uchwalona przez Sejm 14 marca br. reforma polityki rynku pracy stanowi krok ku lepszemu przeciwdziałaniu bezrobociu. Uzależnienie wynagrodzeń pracowników urzędów pracy od efektów ich działań, profilowanie bezrobotnych według stopnia zapotrzebowania na pomoc i poszerzenie instrumentów wsparcia powinno zwiększyć zatrudnienie i ograniczyć zjawisko rejestrowania się w urzędach wyłącznie w celu otrzymania ubezpieczenia i zasiłku. Niestety wiele spośród proponowanych form pomocy polega na płaceniu przedsiębiorcom za zatrudnienie bezrobotnego (subsydiowanie zatrudnienia), a nie na obniżeniu klina podatkowego.

Na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia br. Senat rozpatrzy przyjętą przez Sejm nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Komentarz autora do publikacji:


Kontakt do autora:
Anna Patrycja Czepiel
e-mail: [email protected]