Forum Obywatelskiego Rozwoju

SYNTEZA

Zgromadzenie określonej, minimalnej kwoty kapitału zakładowego jest formalnym wymogiem założenia i rejestracji spółki kapitałowej. Wymóg ten w praktyce nie spełnia zamierzonej przez ustawodawcę roli i nie stanowi faktycznej gwarancji zaspokojenia roszczeń wierzycieli spółki. Należy zlikwidować minimalny kapitał zakładowy spółek kapitałowych, albowiem:

  • zobowiązania spółek często wielokrotnie przewyższają wartość wniesionego kapitału, nie stanowiąc rzeczywistego zabezpieczenia spłaty zaciągniętych przez spółkę zobowiązań;
  • kapitał zakładowy jest jedynie wartością księgową, która nie stanowi realnego odzwierciedlenia kondycji finansowej spółki. Zapisaną w dokumentach sumą można swobodnie manipulować, odbiegając od jej faktycznej wartości rynkowej;
  • w obrębie wielu wysoko rozwiniętych gospodarek nie ma obowiązku zgromadzenia jakiegokolwiek kapitału w momencie zakładania spółek kapitałowych. Zwiększa to ich popularność, wpływając korzystnie na konkurencyjność przedsiębiorstw, jako że istnieje wiele korzyści z prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej w porównaniu ze spółką osobową;
  • ułatwienia dla poszczególnych podmiotów determinują korzyści społeczne, ekonomiczne, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

Należy zatem odstąpić od wymaganego minimum i samym spółkom pozostawić zadanie ustanowienia adekwatnych funduszy na pokrycie przyszłych zobowiązań.

Komentarz autora do publikacji:

Kontakt do autora analizy
Bartosz Dźwierzyński
tel. +48 792 792 502
e-mail: [email protected]

Analiza powstała w ramach zespołu UlepszPrawo.pl

W mediach:

lex.pl: FOR: minimalny kapitał zakładowy niepotrzebny, 4.03.2014