Forum Obywatelskiego Rozwoju

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się opinia prawna z 20 listopada 2013 r., której autorem jest prof. dr hab. Marek Chmaj. W opinii tej autor stwierdza, że „reforma OFE, w części dotyczącej przeniesienia wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa części uprawnień emerytalnych z OFE do ZUS, jest zgodna z Konstytucją”,  a aktywa zgromadzone w OFE są środkami publicznymi.

Jednak jeszcze na początku września br., prof. Marek Chmaj twierdził zupełnie coś innego. „Zmiany nie są zgodne z Konstytucją. Pan Premier próbuje nas przekonać, że zawarte w Konstytucji zasady ochrony prawa własności i prawa dziedziczenia nic nie znaczą (…) Wszystko wskazuje na to, że rząd zrobi co chce i te propozycje, chociaż są niezgodne z ustawą zasadniczą przejdą”. Ponadto prof. Marek Chmaj podkreślał, że aktywa zgromadzone w OFE to środki prywatne stwierdzając, że to na skutek zaproponowanej przez rząd PO-PSL ustawy „nasze środki będą znacjonalizowane” .

7 listopada 2013 r. Forum Obywatelskiego Rozwoju wystąpiło do Ministerstwa Finansów, w trybie dostępu do informacji publicznej, o udostępnienie:

– treści ekspertyz prawnych na temat zmian w systemie emerytalnym, które zleciło Ministerstwo,
– treści umów zawartych z autorami ekspertyz wraz z ewentualnymi załącznikami i  aneksami.

W odpowiedzi z 19 listopada 2013 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, gdzie na stronie internetowej Ministerstwa znaleźć można zlecone opinie prawne. Część wniosku dotycząca udostępnienia treści umów zawartych z autorami ekspertyz, została zignorowana przez Ministerstwo.

Z tego powodu Forum Obywatelskiego Rozwoju złoży ponownie wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, o udostępnienie treści umów zawartych z prof. Markiem Chmajem, prof. Markiem Wierzbowskim (dwie opinie), prof. Elżbietą Chojną-Duch i dr. Ryszardem Piotrowskim, w których Ministerstwo zleca przygotowanie upublicznionych opinii prawnych. Próba wprowadzenia tak drastycznych zmian w systemie emerytalnym musi być bowiem procesem w pełni przejrzystym dla opinii publicznej.

Na koniec należy pokreślić, że nie jest prawdą, że „rząd zrobi co chce”. Ustawa trafi teraz do Sejmu, a decyzję o jej przyjęciu podejmą posłowe. Muszą czuć oni osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wyborcy dowiedzą się, którzy posłowie przyłożą rękę do nacjonalizacji oszczędności Polaków, które są zgromadzone w OFE dzięki akcji NieZaglosuje.pl, którą zainicjowały organizacje społeczne i młodzieżowe, w tym Forum Obywatelskiego Rozwoju. W najbliższych wyborach nie zagłosujemy na posłów, którzy poprą te drastyczne zmiany i będziemy skutecznie przekonywać do tego wyborców. Politycy, którzy poprą przejęcie oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE, powinni być tego świadomi.

Marek Tatała,
członek Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Załączniki:
1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 7 listopada 2013 r. złożony przez FOR w Ministerstwie Finansów,
2) Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 19 listopada 2013 r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 7 listopada 2013 r.,
3) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 22 listopada 2013 r., złożony przez FOR w Ministerstwie Finansów (dot. udostępnienia treści umów).
4) Rozmowa w Radiu PiN z prof. Markiem Chmajem z 6 września 2013 r. („Zmiany [w systemie emerytalnym] nie są zgodnie z Konstytucją”): http://www.radiopin.pl/goscie/1855/Marek_Chmaj
 


Polecamy:
www.niezaglosuje.pl
www.facebook.com/niezaglosujepl