Forum Obywatelskiego Rozwoju

W sobotę, 26.10.br. zapraszamy na wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza „Odkrywając wolność”, który odbędzie się w ramach Forum Komunikacji Liderów, o godz. 13:00 w budynku A1 Auli Politechniki Wrocławskiej, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27.

Wykład jest elementem kampanii Forum Obywatelskiego Rozwoju, która ma na celu ponownie wprowadzić pojęcie wolności do dyskursu publicznego. W centrum tej kampanii leży książka „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów”. Jest to unikalny zbiór 50 dzieł klasyków myśli wolnościowej, od Adama Smitha przez Miltona Friedmana aż po Leszka Kołakowskiego. Wyboru tekstów dokonał Leszek Balcerowicz, który jest również autorem wstępu do książki.

Po wykładzie będzie można kupić książkę  „Odkrywając Wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” oraz zdobyć wpis Leszka Balcerowicza.

Rozlosujemy również egzemplarze z dedykacją prof. L. Balcerowicza oraz darmowe wejściówki na warsztaty w ramach FKL.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na stronie internetowej: FKL.EDU.PL

Zobacz kalendarium wykładów wolnościowych prof. Leszka Balcerowicza.

Ponadto, o godz. 10.00 na Uniwersytecie Dzieci, razem z najmłodszymi studentami, Profesor spróbuje odpowiedzieć na fundamentalne pytania: Dlaczego mieszkańcy jednych krajów są bogatsi niż innych? Jak sprawić, aby Polska była w przyszłości krajem bogatym? Wykład odbędzie się w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Joliot-Curie 15.

Wykład jest otwarty tylko dla słuchaczy Uniwersytetu Dzieci na kierunku „Mistrz i uczeń”. Serdecznie zapraszamy również rodziców.