Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

1. Zamiast „Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego” w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych mieliśmy do czynienia co najwyżej z propozycją „Przeglądu…” autorstwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Finansów. Dokument nie został do tej pory oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów.

2. Przedstawiciele rządu nie postępowali w zgodzie z Regulaminem Rady Ministrów ogłaszając „konsultacje społeczne” na temat „Przeglądu…” bez podstawy do ich rozpoczęcia w formie aktu normatywnego czy oficjalnego dokumentu rządowego.

3. Zadeklarowane przez przedstawicieli rządu „konsultacje społeczne” na temat „Przeglądu…” nie przebiegają zgodnie z dokumentem „Konsultacje społeczne – jak sprawić by były lepsze. Propozycja Kodeksu Konsultacji i ścieżka wdrożenia”, zaakceptowanym przez Radę Ministrów.

4. „Przegląd…” przed oficjalnym przyjęciem przez Radę Ministrów powinien zostać poprawiony tak by rzetelnie analizował w całości polski system emerytalny, nie zaś koncentrował się wyłącznie na drugim filarze. Naprawy wymaga przede wszystkim filar ZUS-owski (pierwszy) – w aspekcie funkcjonowania licznych i kosztownych przywilejów emerytalnych. Wyeliminować należy znajdujące się w projekcie „Przeglądu…” manipulacje i błędy merytoryczne. Autorzy raportu powinni wycofać się z próby nacjonalizacji oszczędności emerytalnych milionów Polaków i demontażu systemu emerytalnego opartego na dwóch obowiązkowych filarach. Propozycja zmian w systemie emerytalnym przedstawiona przez Premiera na konferencji prasowej 4 września br. oznacza właśnie taką nacjonalizację i stopniowy demontaż systemu zgodnie z zapowiedziami w „Przeglądzie…” z czerwca 2013 r.

Zachęcam również do obejrzenia komentarza autora na temat analizy

Zobacz więcej:

FOR: dotychczasowe konsultacje ws. zmian w OFE nieprawidłowe, Newseria.pl

Kontakt do autora:
Marek Tatała
e-mail: [email protected], tel.: +48 725 212 552