Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatniej analizie pt. Egzekwowanie swobodnego przepływu pracowników omawiany jest wniosek w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady na temat działań ułatwiających korzystanie z praw przysługujących pracownikom w kontekście swobody przepływu pracowników, mający na celu zwiększenie ich mobilności.

Według ekspertów, omawiany wniosek jest  istotnym uzupełnieniem Rozporządzenia w sprawie swobodnego przepływu siły roboczej, które rzeczywiście nie zawiera przepisów dotyczących ich egzekwowania.  Jednak problemów napotykanych przy realizacji swobody przepływu pracowników nie da się skutecznie rozwiązać w drodze dyrektywy a proponowane przepisy należałoby włączyć bezpośrednio w treść Rozporządzenia.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy – Czas na egzekucję, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.