Forum Obywatelskiego Rozwoju

Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) nie pobrały – jak twierdzą autorzy „Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego.” – 10,5 mld zł opłat od składki. 1,5 mld zł z tego zainkasował ZUS. Gdyby nie istniały OFE, dług publiczny nie spadłby do 38,1 proc. PKB. Ministrowie Kosiniak-Kamysz i Rostowski zapomnieli, że gdyby nie system kapitałowy gospodarka nie rozwijałaby się tak szybko, a relacja długu do PKB byłaby wyższa właśnie ze względu na mniejsze PKB. Wydatki emerytalne nie spadną też do 9,6 proc. PKB w 2060 r., ponieważ przejęcie oszczędności zgromadzonych w OFE zwiększy przyszłe zobowiązania ZUS.

„Przegląd…” zawiera liczne błędy metodologiczne i obliczeniowe, jak również tezy, z których wyciąga się nieprawdziwe wnioski. Stawia to pod znakiem zapytania jego rzetelność oraz wiarygodność osób, które go przedstawiły.

Zobacz komentarz Dawida Samonia do publikacji (wideo)

Kontakt do autora:
Dawid Samoń, e-mail: [email protected]