Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby urzędy pracy na 9 miesięcy wykreślały z rejestru tych bezrobotnych, którzy już za pierwszym razem odmówią przyjęcia oferty zatrudnienia zaproponowanej przez urząd. Ryzyko długiego okresu pozbawienia prawa do zasiłku i ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku już pierwszej odmowy przyjęcia oferty powinno skłonić bezrobotnych do podjęcia proponowanej pracy, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie stopy zatrudnienia oraz ograniczenie zjawiska traktowania statusu bezrobotnego jako wygodnego sposobu na życie kosztem innych podatników.

Kontakt do autora:
Anna Patrycja Czepiel: [email protected]