Forum Obywatelskiego Rozwoju

Rząd Wielkiej Brytanii upublicznił projekt ustawy zdrowotnej w grudniu 2010 r. – dwa lata przed planowanym wprowadzeniem zmian. Wejście w życie ustawy planuje się na 1 stycznia 2014. W Polsce Ministerstwo Zdrowia na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu nowej ustawy refundacyjnej przeznaczyło jeden miesiąc od 09.09.2010 do 09.10.2010  przy czym  ustawa weszła w życie już  1.01.2012 r.

Stwierdzić można iż nasze konsultacje społeczne odbiegają od standardów krajów rozwiniętych. Przy tak ważnych zmianach zignorowano właściwie proces konsultacji społecznych. Dobrze przeprowadzone konsultacje społeczne są najlepszym narzędziem do zebrania wiedzy różnorodnych środowisk zaangażowanych w daną kwestię. Stanowią również informację dla wyborców o alternatywach jakie stały przed ustawodawcą i władzą wykonawczą przy podejmowaniu decyzji.

Kontakt do autora:
Katarzyna Kolasa
[email protected]
tel. +48 781 881 007