Forum Obywatelskiego Rozwoju

Najgorsze i najlepsze propozycje

Najważniejsze, strukturalne reformy zrealizowane przez PO i PSL: podniesienie wieku emerytalnego i ograniczenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emerytury.

Wybrane dobre propozycje różnych partii:
• bony przedszkolne (PiS) – przyznawanie takich bonów bezwarunkowo wiązałoby się ze znacznymi kosztami dla finansów publicznych. Gdyby jednak przysługiwałyby one tylko w sytuacji, gdy oboje rodziców pracuje, mogłoby to przyczynić się istotnie do wzrostu aktywności zawodowej kobiet.

• skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (SLD) – SLD proponuje skrócić obecny okres wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony połączone z wydłużeniem okresu wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony. Proponowane okresy wypowiedzenia (do 3 miesięcy) są zbyt długie, ale kierunek zmian – zmniejszenie różnic między umowami na czas określony i nieokreślony jest zdecydowanie dobry.

• reforma urzędów pracy (PO/PSL) – nacisk na szukanie pracy, a nie szkolenia czy uprawnienia do świadczeń zdrowotnych jest dobrym kierunkiem zmian.

• ułatwienia w zwalnianiu pracowników (RP) – ułatwienia w zwalnianiu pracowników sprawią, że pracodawcy będą bardziej skłonni tworzyć nowe miejsca pracy.

Wybrane szkodliwe propozycje różnych partii:
W tej kategorii zdecydowanie wyróżniają się propozycje odejścia od wydłużenia wieku emerytalnego (PiS i SLD), a także prowadzące do niebezpiecznego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych (PiS, SLD, RP).