Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

• Obniżone stawki VAT na wybrane towary i usługi  przyczyniają się do nadmiernego skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Ponadto ich głównymi beneficjentami są gospodarstwa domowe o najwyższych dochodach i w konsekwencji także najwyższych wydatkach.

• Likwidacja obniżonych stawek VAT może zwiększyć wpływy podatkowe o ponad 40 mld zł, co pozwoliłoby na sfinansowanie podniesienia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i obniżenie składki rentowej, czyli redukcję pozapłacowych kosztów pracy, a także waloryzację rent i emerytur.

• Podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu do 6360 zł sprawi, że osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie przestaną płacić podatek dochodowy. Obniżenie klina podatkowego, proporcjonalnie największe w przypadku osób o najniższych dochodach, może przyczynić się do wzrostu aktywności zawodowej Polaków.

• Automatyczna waloryzacja rent i emerytur sprawi, że gospodarstwa domowe emerytów i rencistów nie odczują skutków likwidacji preferencyjnych stawek VAT.

• Obniżenie składki rentowej o 2 punkty procentowe ograniczy wzrost bezrobocia w trakcie rozpoczynającego się spowolnienia gospodarczego.

 

Kontakt do autora:
Aleksander Łaszek
e-mail: [email protected]
tel. 695 286 386