Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatniej analizie pt. Biogospodarka, eksperci podejmują rozważania na temat Komunikatu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Komisja chce pobudzić innowacyjność, zwiększyć efektywność wykorzystania surowców oraz konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie „strategii na rzecz biogospodarki”.

Eksperci uważają, że wprowadzenie norm produktów zwiększy efektywność podaży i jednocześnie ułatwi porównywanie cen po stronie popytowej. Jednakże, Problemami wskazanymi przez Komisję zajęto się również w innych sektorach gospodarki, dlatego też promowanie innowacji biotechnologicznych narusza konkurencję pomiędzy sektorami i związanymi z nimi przedsiębiorstwami.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.