Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatniej analizie pt. Kluczowe technologie wspomagające (KET) eksperci podjęli temat sześciu kluczowych technologii wspomagających, przedstawionych przez Komisję, które mają istotne znaczenie dla UE, jak również temat prezentacji strategii polityki przemysłowej na rzecz ich wspierania.

Eksperci uważają, że wybieranie kluczowych technologii wspomagających na szczeblu politycznym nie jest rozwiązaniem skuteczniejszym od selekcjonowania ich w drodze konkurencji na rynku. Eksperci zauważyli także, iż im dalej odchodzi się od finansowania badań podstawowych, tym bardziej wspieranie kluczowych technologii wspomagających narusza konkurencję. Co więcej, planowane wsparcie dla konkurencyjnej produkcji idzie zbyt daleko pod względem ekonomicznym – rozwiązanie to oznacza przekroczenie kompetencji UE oraz naruszenie unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej. Autorzy analizy dają czerwone światło tym propozycjom.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy – Branże specjalnej troski, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.