Forum Obywatelskiego Rozwoju

Statystyka publiczna nie powinna być publiczna tylko z nazwy. Główny Urząd Statystyczny, którego działalność jest finansowana z publicznych pieniędzy, powinien zwiększyć zakres udostępnianych danych.

Użytkownicy powinni mieć pełny i bezpłatny dostęp do tak podstawowych publikacji jak roczniki statystyczne. Ponadto GUS nie powinien ukrywać lub sprzedawać danych, które zbiera za pieniądze podatników. W końcu, znaczącej poprawy wymaga sposób udostępniania danych statystyki publicznej na stronie internetowej GUS.

Bezpłatny dostęp do rocznika statystycznego w Internecie: Austria, Czechy, Dania, Estonia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy

Brak bezpłatnego dostępu do pełnej wersji rocznika statystycznego: Bułgaria, Finlandia, Grecja, Łotwa, Polska, Szwajcaria, Węgry

Brak danych lub w kraju nie są wydawane roczniki: Belgia, Cypr, Francja, Malta, Wielka Brytania


Więcej:

Po publikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju GUS udostępnia za darmo więcej danych statystycznych