Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję połączoną z prezentacją raportu pt. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 9 lipca 2012 roku, o godzinie 9:30
w auli „A” w budynku Starego BUW-u na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz IPSiR, mając na względzie nieodwracalne skutki, jakie niesie dla jednostki niesłuszne skazanie, podjęły się przeprowadzenia pierwszych miarodajnych badań na Polsce dotyczących tego tematu.

Badania, przeprowadzone przez dra Łukasza Chojniaka i mgr Łukasza Wiśniewskiego, miały na celu ukazanie przyczyn, które mogą doprowadzić do niesłusznego skazania. Mamy nadzieję, że wyniki badań będą istotnym krokiem w kierunku wyeliminowania tego typu błędów z procesu karnego.

W konferencji udział wezmą m.in. prof. Leszek Balcerowicz i prof. Andrzej Rzepliński.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 609 717 102. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

09.30 – rejestracja uczestników konferencji
09.55 – otwarcie konferencji – Emilia Legieta, Członek Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju
10.00 – wystąpienie prof. SGH dra hab. Leszka Balcerowicza (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
10.10 – wystąpienie prof. dra hab. Andrzeja Rzeplińskiego (Uniwersytet Warszawski)

CZĘŚĆ I – moderator: Prezes Sądu Najwyższego, prof. Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Lech Paprzycki

10.20 – prezentacja wyników badań dotyczących przyczyn niesłusznych skazań w Polsce

  • dr Łukasz Chojniak (Uniwersytet Warszawski, Forum Obywatelskiego Rozwoju)
  • mgr Łukasz Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski, Forum Obywatelskiego Rozwoju)

11.00 – pytania i dyskusja
11.40 – przerwa kawowa


CZĘŚĆ II – moderator: prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Piotr Girdwoyń

12.00 – Niesłuszne skazanie a konstytucyjne gwarancje prawa do sądu

  • prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr hab. Paweł Wiliński

12.20 – Niesłuszne skazanie w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

  • dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12.40 – Gwarancyjna funkcja Prokuratora Generalnego i prokuratury w zakresie zapobiegania niesłusznym skazaniom

  • prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Ryszard Stefański

13.00 – Rola obrońcy w konfrontacji z pomyłką sądową – dziś oraz jutro (w świetle projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego)

  • prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Kazimierz Zgryzek

13.20 – 14.00 – dyskusja
14.00 – 14.20 – przerwa kawowa

CZĘŚĆ III – moderator: prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Ryszard Stefański

14.20 – Pomyłki sądowe w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego

  • prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Jerzy Skorupka

14.40 – Postępowanie dowodowe w procesie karnym jako potencjalna przyczyna niesłusznych skazań – wybrane uwagi de lege lata i de lege ferenda

  • prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Piotr Girdwoyń

15.00 – Uchybienia proceduralne jako podstawa do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności

  • dr Wojciech Jasiński, Uniwersytet Wrocławski

15.20 – Dekada doświadczeń Programu Klinika „Niewinność” w pomocy niesłusznie skazanym

  • Maria Ejchart, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

15.40 – 16.20 pytania i dyskusja
16.20 – podsumowanie i zamknięcie konferencji


Tutaj znajdziesz raport „Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce”