Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:


• Im więcej osób dojrzałych pracuje, tym łatwiej jest młodym znaleźć pracę.
• Wczesne przechodzenie na emeryturę powoduje podniesienie opodatkowania pracy, a więc zwiększa bezrobocie wśród młodych. Obciążenie młodego pokolenia będzie większe także z powodu obniżenia składki odprowadzanej do OFE.
• Dłuższy okres pracy przyczynia się do wzrostu popytu na pracę i wzrostu dobrobytu.
• Młody pracownik nie może zastąpić starszego pracownika, ponieważ nie ma odpowiedniego doświadczenia.
 

Kontakt do autora:

Katarzyna Michalska
[email protected]