Forum Obywatelskiego Rozwoju

Autor:

Aleksander Łaszek (e-mail: [email protected], tel. 695 286 386)

Synteza:

 • Polska jest członkiem licznych organizacji międzynarodowych, które działają na rzecz rozwoju gospodarczego. Wśród nich można wymienić chociażby Bank Światowy, OECD czy EBOiR. Instytucje te dokonują regularnych przeglądów polityk gospodarczych krajów członkowskich i na tej podstawie publikują niewiążące rekomendacje.
   
 • W rekomendacjach dla Polski znaczny nacisk kładziony jest na naprawę finansów publicznych (ograniczenie deficytu, reforma wydatków oraz dochodów, poprawa krajowych ram fiskalnych, czyli całego otoczenia instytucjonalnego, w ramach którego prowadzona jest polityka fiskalna).
   
 • Kolejnym obszarem powtarzającym się w zaleceniach dla Polski są działania zwiększające podaż pracy, wśród których można wymienić podnoszenie wieku emerytalnego, reformy zwiększające aktywność zawodową osób starszych i kobiet.
   
 • Niski poziom konkurencji w wielu sektorach, wynikający z prawnych barier wejścia, niepotrzebnych obciążeń administracyjnych czy wciąż istotnego udziału przedsiębiorstw państwowych, ogranicza wzrost produktywności polskiej gospodarki.
   
 • Rozwój infrastruktury może ułatwić transport towarów, przyczyniając się do wzrostu konkurencji na lokalnych rynkach. Jednocześnie pozwoli to na skrócenie czasu dojazdów, umożliwiając poszukiwanie pracy dalej od miejsca zamieszkania. Dla wzrostu mobilności Polaków istotne znaczenie mają także reformy umożliwiające rozwój rynku mieszkań na wynajem.