Forum Obywatelskiego Rozwoju

Do pobrania:

Analiza: Zadłużenie i wydatki samorządów w Polsce na tle UE [PDF, 259 KB]


Autor: Dawid Samoń (e-mail: [email protected])

Synteza

  • Deficyt sektora samorządowego w Polsce w relacji do PKB systematycznie rośnie od 2008 roku. W 2010 roku wyniósł 1,1% PKB i był najwyższy wśród krajów UE.
     
  • Dług sektora samorządowego w Polsce wynosi 3,9% PKB, przy średniej dla krajów regionu 3,1% PKB.
     
  • Samorządy w Polsce odpowiadają za 33% wydatków publicznych, znacznie powyżej średniej dla UE, wynoszącej 23%.