Forum Obywatelskiego Rozwoju

CeDeWu, 2005

Napisana przez Williama W. Lewisa , książka „Potęga wydajności” śmiało można uznać jako pracę przełomową. Autor, fizyk teoretyczny i były dyrektor McKinsey Global Institute, oparł ją na głębokich badaniach porównawczych wielu sektorów i gałęzi w 13 krajach świata, w tym również w Polsce. Z jego analiz wynika, że kluczem do dobrobytu jest przede wszystkim wysoka wydajność pracy; państwa są o wiele bardziej zróżnicowane pod względem jej poziomu niż pod względem odsetka ludzi pracujących. Od czego więc zależy zróżnicowanie wydajności pracy? Okazuję się, że przyczyny różnic pomiędzy krajami tkwią w różnicach w zniekształceniu konkurencji na rynkach produktów.