Forum Obywatelskiego Rozwoju

Washington D.C World Bank 2008

Nieprzerwany wzrost produktywności jest najlepszym wskaźnikiem obrazującym siłę i sprawność gospodarki. Obszerna publikacja ekonomistów z Banku Światowego analizuje wpływ wielu czynników instytucjonalnych m.in regulacji na wzrost produktywności w krajach Europy wschodniej. Dzięki tej pracy możemy porównać bariery wzrostu produktywności polskich przedsiębiorstw w stosunku do innych krajów byłego bloku wschodniego.

Link : http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/UnleashingProsperity.pdf