Forum Obywatelskiego Rozwoju

Finance & Development Marzec 2006

Martin Baily, Senior Fellow w Peterson Institute, były szef Rady Doradców ekonomicznych przy prezydencie Clintonie latach 1991-2000 oraz Diana Farrell, Dyrektor McKinsey Global Institute, pokazują, że zniekształcenia na rynku produktów mają większe znaczenie niż zniekształcenia na rynku pracy czy kapitału. Analizują oni różnice we wzroście produktywności pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami Europy Zachodniej w ciągu ostatnich 20 latach, dochodząc do wniosku, że głównym problemem Europy są regulację na rynku produktów. Artykuł kończy się wskazaniem praktycznych reform na rynku produktów, które powinny przeprowadzić kraje Europy.

Link: http://www.iie.com/publications/papers/baily0306.pdf