Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 21 września 2009 r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” ukazał się artykuł Jarosława Bełdowskiego i Jarosława Kantorowicza pt. „Polski biznes czeka na śmiałe i głębokie reformy gospodarcze”.

Autorzy prezentują w nim wnioski wynikające z najnowszej edycji raportu  Banku Światowego „Doing Business 2010” oraz przedstawiają rekomendacje działań, jakie powinna przedsięwziąć Polska, aby jej pozycja w kolejnych rankingach była wyższa.

Zobacz artykuł