Forum Obywatelskiego Rozwoju

W 1970 roku w Meksyku do władzy doszedł Luis Echevarria pod hasłem „redystrybucja ze wzrostem”. Dziedzictwem jego rządów (i jego następców) były 3 głębokie kryzysy. W ich wyniku przeciętne roczne tempo wzrostu dochodu na mieszkańca w tym kraju, które w latach 1950-1972 wynosiło ponad 3 proc. rocznie, w latach 1973-1995 spadło do około 1 proc.

W krajach „starej” Unii Europejskiej do 20 proc. najbiedniejszych gospodarstw domowych trafia przeciętnie mniej niż 20 proc. wydatków socjalnych, a do 20 proc. najzamożniejszych gospodarstw domowych – prawie 23 proc. W Irlandii, w której system zabezpieczenia społecznego został racjonalnie ograniczony, odsetek wydatków socjalnych trafiających do najbiedniejszych jest najwyższy w Europie i wynosi blisko 34 proc.

Spośród 20 proc. ludzi o najniższych dochodach w Stanach Zjednoczonych w 1975 roku, w 1991 roku mniej niż 3 proc. nadal znajdowało się w tej grupie, a 39 proc. przeszło do grupy osób o najwyższych dochodach.

Chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj artykuł: Sukcesem będzie utrzymanie tempa rozwoju