Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatnich 15 latach tylko w 10 krajach na świecie dochód na mieszkańca rósł szybciej niż w Polsce (wśród tych krajów na 6 pozycji była Irlandia). W ostatnich 5-10 latach było już nieco gorzej. W latach 1997-2006 szybciej niż Polska rozwijały się 33 państwa, a w latach 2002-2006 aż 55 państw.

Gdyby Polsce udało się utrzymać tempo wzrostu PKB na mieszkańca z lat 1992-2006 w długim okresie, to po 16 latach dochód na mieszkańca w naszym kraju osiągnąłby obecny poziom w strefie euro, a po kolejnych 10 latach Polska stałaby się zamożniejsza niż strefa euro przy założeniu, że kraje strefy euro również rozwijałyby się tak samo, jak w ostatnich 15 latach. Gdyby udało się nam powtórzyć wyczyn Irlandii z ostatnich 15 lat, wtedy pierwszy z tych okresów skróciłby się do 13 lat, a drugi do 6 lat.

Chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj raport: Ile dzieli Polskę od cudu gospodarczego?