Forum Obywatelskiego Rozwoju

Raport FOR: Jak zakończyć kryzys praworządności i zreformować wymiar sprawiedliwości?

Forum Obywatelskiego Rozwoju prezentuje czwarty z serii raportów na temat kryzysu praworządności w Polsce. Ostatnia część dotyczy wychodzenia z tego kryzysu i odwracania zmian wprowadzonych przez rządzących w najważniejszych instytucjach wymiaru sprawiedliwości od końca 2015 roku. W raporcie wskazujemy również kluczowe obszary, w których konieczne będą reformy w przyszłości.

czytaj więcej

Raport FOR: Praworządność w Polsce w czasach pandemii COVID-19

Forum Obywatelskiego Rozwoju prezentuje trzeci z serii raportów na temat kryzysu praworządności w Polsce. Kolejna część dotyczy praworządności i funkcjonowania systemu prawnego w okresie pandemii COVID-19. Autorzy raportu omawiają m.in. problem niewykorzystania przez rządzących stanu klęski żywiołowej, naruszenia prawa w czasie wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego czy brak podstaw prawnych dla wielu restrykcji związanych ze zwalczaniem epidemii.

czytaj więcej

Raport FOR: Stan praworządności w Polsce w 2020 r.

Rządy prawa są fundamentem ustroju demokratycznego. Niezależność sądownictwa, równość wobec prawa, prawo do rzetelnego procesu oraz podział i równoważenie się władz stanowią gwarancję wolności jednostki i poszanowania jej praw. Praworządne państwo jest również jednym z najistotniejszych czynników zapewniających stabilność i swobodę obrotu gospodarczego – nie jest przypadkiem, iż państwa przestrzegające najwyższych standardów rządów prawa znajdują się wśród najbogatszych na świecie.

czytaj więcej

Komunikat 5/2020: Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. „sporu kompetencyjnego”: droga do dalszej destrukcji państwa prawa

3 marca 2020 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, zbojkotowana przez dwóch uczestników postępowania: Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciel Sądu Najwyższego, I Prezes SN, którzy przedstawili stanowiska na piśmie. W składzie sędziowskim TK obecne były trzy osoby uznawane za „dublerów”.

Rozprawę Trybunał odroczył do dnia 12 marca 2020 r. celem umożliwienia dalszego zadawania pytań obecnym na kolejnych rozprawach uczestnikom przez skład orzekający. 

czytaj więcej

Patryk Wachowiec o sporze kompetencyjnym w Trybunale Konstytucyjnym, Rzeczpospolita

– Pamiętając o tym, jak działał Trybunał przez ostatnie 2-3 lata, jak wygląda kalendarz prac w Trybunale Konstytucyjnym, widzimy, że ta wokanda, kolejność rozpoznawania spraw, daty wydania orzeczeń są ściśle skorelowane z bieżącą sytuacją polityczną. I odnoszę takie wrażenie, że brak ogłoszenia orzeczenia w dniu wczorajszym jest wynikiem oczekiwań na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mówił Patryk Wachowiec. 

czytaj więcej

Patryk Wachowiec: Jak okazało się w praktyce, zagrożenie dla inwestorów zagranicznych jest realne, Gazeta Wyborcza

– Jak okazało się w praktyce, zagrożenie dla inwestorów zagranicznych jest realne. Świadczy o tym wzrost liczby klauzul w umowach, w których zastrzegają oni, że ewentualne spory będą rozstrzygane przed zagranicznymi trybunałami a nie polskimi sądami – ocenia Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR.

Jego zdaniem opinia MSZ wskazuje z kolei, że skrócenie kadencji starej KRS i wprowadzenie do niej politycznych nominatów może stanowić naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawa do niezawisłego sądu.

czytaj więcej

Patryk Wachowiec: Pozostaje tylko wzdychać na to, jak działa prokuratura w sprawach politycznych, TVN24

Gdy minister Sławomir Nowak z PO nie wpisał do swojego oświadczenia majątkowego luksusowego zegarka, politycy PiS nawoływali do pilnego śledztwa i dymisji. Teraz, gdy są wątpliwości do oświadczeń szefa NIK Mariana Banasia i Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera, CBA wciąż sprawdza informacje w tej sprawie, a o dymisjach nie ma mowy. Jak podkreśla publicysta Sylwester Ruszkiewicz, który pisał o sprawie zegarka Nowaka, „służby bardzo łaskawym okiem patrzą na poszczególnych polityków Prawa i Sprawiedliwości”.

Prawnik Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju podkreślił, że przepisy są jasne i wskazują, że „za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność dyscyplinarna albo odpowiedzialność karna”.

czytaj więcej