Forum Obywatelskiego Rozwoju

Pozaeuropejska ustawa sankcyjna – mroźna groźba politycznych decyzji

Podpisana przez Prezydenta ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  [dalej: ustawa sankcyjna] w założeniu miała stanowić polskie dopełnienie unijnych działań i sankcji ustanowionych wobec rosyjskich oligarchów. Jednakże dokładniejsza analiza treści ustawy doprowadza do wniosku, że może ona stanowić jedynie pozorowane działania, które rykoszetem uderzą w inne podmioty. Głównym problemem pozostaje niezwykle skrótowa oraz grożąca skrajną arbitralnością procedura wpisywania nowych podmiotów na czarną listę mrożącą majątki. Nie doszło również do sprecyzowania zasad ewentualnej współpracy międzynarodowej poza rodzajem stosowanych sankcji. Dodatkową kwestią jest również brak realistycznie skutecznego postępowania weryfikacyjnego przed do-konaniem wpisu na listę, który cechuje z kolei jego natychmiastowa wykonalność.

czytaj więcej

Osłabianie gospodarki i finansów państwa godzi w obronność kraju

W obecnej sytuacji potrzebujemy nie kreatywnych zmian prawnych, lecz planu budowy bezpieczeństwa militarnego, który nie naruszałby stabilności finansów publicznych i rozwoju krajowej gospodarki. Strategia nieodpowiedzialnego zwiększania wydatków państwa i zadłużenia kraju może skończyć się bardzo wysoką inflacją, kolejnymi podwyżkami stóp procentowych i destabilizacją gospodarki. Godziłoby to zarówno w obronność kraju, jak i w sytuację ekonomiczną obywateli.

czytaj więcej

Wykłady prof. Leszka Balcerowicza w Warszawie i Petersburgu

W poniedziałek, 16 kwietnia br. w warszawskich Łazienkach Królewskich, w ramach dwudniowego seminarium, odbyło się spotkanie pt. „Prywatyzacja i prywatna przedsiębiorczość na Białorusi. Możliwości międzynarodowego wsparcia”. W ramach spotkania prof. Leszek Balcerowicz wygłosił wykład zatytuowany: „The meaning of Privatization Reform”. Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Dialogu na Rzecz Modernizacji – nowego instrumentu UE wobec […]

czytaj więcej